بعد از گذراندن مراحل جمع آوری اطلاعات ، تحلیل و آنالیز اطلاعات ، طراحی  و پروتوتایپ های مختلف ، پیاده سازی توسط تیم توسعه دهنده نوبت به تست و آزمایش سایت می رسد.
در این مرحله با توجه به روش های مختلف و نیازی که پروژه دارد فاز تست و آزمایش شروع می شود. عمده ترین روش آن تست پیاده سازی وب سایت می باشد که از چند کاربر دعوت می شود تا در کنار شما به استفاده از سایت بپردازند و رفتار و ویژگی آن ها را بررسی کنید.حتی برای برخی از سایت های فروشگاهی تست پشتیانی و کنترل کیفیت نیز صورت می گیرد.
این بخش به عنوان بخش اخر طراحی تجربه کاربری به شما کمک خواهد کرد که نیاز های دقیق و اصلی کاربران خود را شناسایی کنید و قبل از به انتشار رساندن نسخه نهایی تغییرات لازم را انجام دهید.
همانظور که می دانید فرایند تجربه کاربری پایان ناپذیر و به صورت چرخشی است.. بنابراین ممکن است نیاز باشد به هر کدام از بخش های قبل برگشته و دوباره نیاز به ایجاد تغییرات جدید باشید.
از معروف ترین روش های تست روش A/B  تست می باشد که کاربران را با استفاده از دو رابطه کاربری و بررسی رفتاری و عملکردی آن ها ر ا مورد تحلیل و بررسی قرار می دهید
از افزونه هایی که بر روی وب سایت ها استفاده می شود افزونه hotjar  می باشد که برای تحلیل و تست وب سایت شما کمک می کند. از مهم ترین عملکرد این افزونه ایجاد ناحیه های حرارتی بر روی وب سایت  شما می باشد که نشان می دهند کاربران شما بیشتر بر روی چه ایتم هایی یا مناطقی بر روی وب سایت شما اثر گذار باشند. شاید با بررسی ها متوجه شوید کاربران به دنبال اهداف مد نظر شما نیستند یا طراحی شما به صورت درستی صورت نگرفته است.